Vi innehar alla certifikat, tillstånd och utrustning som krävs för att utföra sprängningsarbeten. Nedan ser du vilka olika typer av sätt vi utför borttagning på.

Pallsprängning och rörgravs sprängning
Vi utför all sorts sprängningsarbeten för till exempel villagrunder, VA, fjärrvärme, drenering och väg. Denna metod är den absolut snabbaste sätt att få bort berg.Darda och snigeldynamit
Denna metod är bra när man måste få bort berg som ligger nära vibrationskänsliga omgivningar. Det krävs inte heller någon besiktning på till exempel byggnader i närheten vilket kan vara bra då besiktningar i vissa fall kan vara dyrare än själva sprängningsarbetet.
Br Janglövs Bergsprängning
Moränvägen 90
13764 Jordbro
Tel. 08-50023042
Fax. 08- 50027240
E-mail
: janglovsbergsprang@telia.com